บริการของเรา

ประกอบจักรยาน

 • เฟรมเปล่าไม่ซ่อน/ซ่อนสาย 500/1,000 บาท
 • ถอดกรุ๊ปเซ็ต 300/500 บาท

ปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ จูนเกียร์

 • ตั้งจูนเกียร์ 100/200 บาท
 • เฟือง/โซ่ 100 บาท
 • สลับล้อ 100 บาท
 • กะโหลก 150 บาท
 • สเต็ม/หลังอาน 100/200 บาท
 • ยางงัด/ฮาร์ฟ 50/100 บาท
 • แฮนด์ซ่อนสาย/ไม่ซ่อนสาย เริ่มต้น 200 บาท

ล้าง ถอดประกอบ

 • ล้างเคลือบธรรมดา 500 บาท
 • ล้างเคลือบพิเศษ 1,000 บาท
 • ล้างอัดจารบีอุปกรณ์ 200/300 บาท

Sizing จักรยาน

 • Sizing เบื้องต้น 500 บาท
 • Fitting จักรยาน เริ่มต้น 2,500 บาท
 • อื่น ๆ ตามประเมินราคา