ปั่นด้วยกัน ปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ ชิงถ้วยประทาน เเก่งกระจาน 61km วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

“ปั่นด้วยกัน ปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ”

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์/SIRI WATTANA CHESHIRE FOUNDATION

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์

* เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 ชันษาในปี พ.ศ./2560

* เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯในการพัฒนาและฝึกอาชีพผู้พิการ

* เพื่อเชิญชวนให้คนไทยได้มาชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

* เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

* เพื่อส่งเสริมกีฬาจักรยานและการออกกำลังกาย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

10:00 - 18:00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ / รับเสื้อ จุดสตาร์ท แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 04:30 - 06:00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ รับประทานอาหารเช้า รายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นชัย

แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี

06.00 -06.50 น.แนะนำเทคนิคการปั่นพร้อมแนะนำเส้นทางกฎการแข่งขัน รายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นชัย

07.00 น. ประธานนำร่วมยืน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เปิดแข่งขัน ออกสตาร์ท 10:30-12:00 น. Finish แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี รับประทาน น้ำดื่ม+ผลไม้ พร้อมรับรางวัล *หมายเหตุ กำหนดการสตาร์ท 07:00-07:30 น. และรถบริการ(รถเก็บ) จะออกจากจุดสตาร์ทหลักจากนักกีฬาออกตัวไปแล้ว เวลา 07:40 น. แนะนำนักกีฬาไม่ควรออกสตาร์ทหลังรถเก็บ เนื่องจากจะทำให้การบริการค่อยข้างลำบาก ดังนั้นหากนักกีฬาท่านใดที่ออกสตาร์ทหลังจากที่รถเก็บออกไปแล้ว นักกีฬาจะต้องดูแลตัวเอง เพราะรถเก็บไม่สามารถที่จะถอยมาดูแลท่านได้ เส้นทางการแข่งขัน

ระยะทาง 61 กิโลเมตร โดย Start จาก แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี – เข่ือนแก่งกระจาน-โครงการชั่งหัวมัน-Finish แก่งกระจานคันทรีคลับ

ประเภทรุ่นดังนี้

1. รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ Bike for All ระยะทาง 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน

2. ประเภทแข่งขัน roadbike

2.1 ทั่วไปชาย /Man

2.2 รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย /Man

2.3 รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย/Man

2.4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย/Man

2.5 ทั่วไปหญิง/Woman
การปลอยตัว เเต่ละรุ่นห่างกัน 1-5 นาที
รางวัลแต่ละรุ่นการแข่งขัน

1. ถ้วยพระราชทาน อันดับที่ 1 ทุกรุ่น อายุ

2. ถ้วยรางวัลอันดับ 2-5

3. ผู้ที่สามารถปั่นจักรยานพิชิตเส้นทางเข้าสู่เส้นชัย ในระยะทาง 61 km. จะได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศทุกท่าน

ค่าสมัคร 850 บาท

ทุกท่านที่สมัครจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5

การบริการมีดังต่อไปนี้ 1. รถนำขบวน 2. รถพยาบาล 3. รถมอเตอร์ไซค์เซอร์วิส 4.รถเก็บจักรยาน 5. อาหารเช้า น้ำดื่ม และผลไม้ บริการ 6. จุดให้น้ำ 2 จุด

จุดที่ 1 กม.ที่ 30

จุดที่ 2 กม.ที่ 50 และ 10 กิโลสุดท้ายไม่มีการแจกน้ำ

กฎเกณฑ์และข้อบังคับ

1. นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแข่งขันและหน่วยงานในพื้นที่

2. กรรมการสามารถตัดสิทธินักกีฬาออกจากการแข่งขันได้ หากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด

3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถตัดสินใจนำนักกีฬาออกจากพื้นที่การแข่งขันได้ หากนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การแข่งขันซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิต นักกีฬาที่ได้รับการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์จะได้รับผลการแข่งขัน DNF (Did not finish ไม่จบการแข่งขัน)

4. นักกีฬาจะต้องไม่ใช้ยาหรือสารกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของ UCI

5. การโกง ขโมย หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วม จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

6. ผู้เข้าร่วมสามารถออกจากการแข่งขันได้ตลอดเวลาการแข่งขัน และถือเป็นหน้าที่ของนักกีฬาที่ต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขัน ณ เต็นท์ DNF บริเวณเส้นชัย ท่านจะไม่ได้รับการจัดอันดับการแข่งขัน

7. ผู้จัดมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมหรือ ปฎิเสธ การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

8. ผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมและลงชื่อรับทราบเงื่อนไข การเข้าร่วมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

9. ผู้เข้าร่วมต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้

10. กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน ผู้จัดสามารถเลื่อนเวลาการปล่อยตัว ปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขัน หรือยกเลิกการแข่งขันหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยาวนานหลังเลื่อนเวลาการปล่อยตัว โดยผู้จัดไม่ต้องคืนเงินค่าสมัครแต่อย่างใด

11. จักรยานของผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

12. นักกีฬาต้องสวมหมวกกันน๊อกตลอดระยะเวลา ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด หากผู้จัดพบผู้เข้าร่วมไม่สวมหมวกกันน๊อกขณะขับขี่ จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

13. อุปกรณ์/จักรยาน ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาติให้เข้าร่วม

14. จักรยานที่มีแฮนด์ไตรบาร์แบบจักรยานไตรกีฬา หรือแฮนด์ที่มีการต่อเติมอื่นๆ

15. ขวดน้ำ/กระป๋อง ที่อาจแตกได้ระหว่างการขับขี่ (เช่น ขวดแก้ว) หรือแบบอลูมิเนียมที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายแก่ผู้แข่งขันท่านอื่นๆ

16. ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันตลอดเวลาขณะอยู่บนเส้นทางการแข่งขัน หมายเลขการแข่งขันเป็นการแสดงว่าท่านกำลังอยู่ในระหว่างการแข่งขัน โดยห้ามทำการปรับแต่ง ตัด ทำให้ขนาดต่างไปจากเดิม ซึ่งมีผลต่อการมองเห็นของเจ้าหน้าที่การแข่งขัน อาจมีผลให้ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน

17. ผู้เข้าร่วมจะต้องรับผิดชอบดูแลการซ่อมจักรยานของท่านเอง

18. ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด เคารพกฎจราจร รับผิดชอบหากมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ หากพบว่ามีการฝ่าฝืน จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันทีผู้เข้าร่วมจะต้องขับขี่อยู่ในช่องการจราจรฝั่งซ้ายตลอดการแข่งขัน ยกเว้นมีการแจ้งเตือนให้ปฏิบัติของเจ้าหน้าที่เส้นทางการแข่งขัน แม้ว่าตลอดเส้นทางการแข่งขันจะมีการควบคุมการจราจรจากเจ้าหน้าที่ แต่ก็ไม่สามารถทำการปิดจราจรเพื่อการแข่งขันได้ ฉะนั้นให้ผู้เข้าร่วมตระหนักอยู่เสมอว่าอาจมียานพาหนะเข้ามาในเส้นทางการแข่งขันได้ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมอยู่เสมอ ผู้ที่ขับขี่ในช่องจราจรฝั่งขวาโดยไม่มีมีการแจ้งเตือนจากเจ้าหน้าที่

19. การใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม หรือ การแสดงออกที่ไม่สุภาพต่อเจ้าหน้าที่การแข่งขัน ตำรวจ อาสาสมัคร ผู้เข้าร่วมชมการแข่งขัน นักกีฬาท่านอื่น ถือเป็นสิ่งต้องห้ามที่ไม่สามารถกระทำได้

20. ไม่อนุญาตให้ใช้หูฟัง ไอพอท เครื่องเล่นเอ็มพี 3 หรืออื่นๆ ขณะทำการแข่งขัน โดยไม่มีข้อยกเว้น

21. การประท้วง ผู้เข้าร่วมที่มีความประสงค์ที่จะทำการประท้วงผลการแข่งขัน ไม่ว่าจะจากการตัดสินของผู้จัด หรือ จากผู้เข้าร่วมท่านอื่นๆ ท่านจะต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรถึงผู้อำนวยการแข่งขันภายใน 30 นาที หลังท่านสิ้นสุดการแข่งขัน หรือ หลังออกจากการแข่งขัน และต้องชำระค่าธรรมเนียมการประท้วง 1,000 บาท โดยจะได้รับคืนหากผลการประท้วงมาจากความผิดพลาดจากผู้จัดหรือผู้เข้าร่วมแข่งขันท่านอื่น การตัดสินจากผู้อำนวยการแข่งขันถือเป็นสิทธิ์เด็ดขาดและไม่สามารถอุทธรณ์ได้

22. การปั่นจักรยานถือเป็นกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการทิ้งขยะในสถานที่ที่ไม่ได้จัดไว้ถือเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด

ลิขสิทธิ์การบันทึกภาพ

ผู้เข้าร่วม กิจกรรม ยินดีให้ผู้จัด (หรือผู้ร่วมจัด) บันทึกภาพตลอดระยะเวลาแข่งขัน เพื่อนำมาใช้ แก้ไข ดัดแปลง ชื่อผู้เข้าร่วม เสียง เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของผู้จัดได้

*หากเกิดอุบัติใดๆเกิดขึ้นทุกกรณี นักกีฬาจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัด ทุกประการ นักกีฬาที่สมัครเข้ามา ถือว่ารับทราบกฎและกติกา

Reservation & Status
รับสมัครทั้งหมด

1,000 คน

ผู้สมัครแล้ว

29 คน

 
Event Details
 • วันที่กำหนดแข่ง12 กุมภาพันธ์ 2560
 • วันที่รับวันสุดท้าย13 มกราคม 2560
 • รับสมัครทั้งหมด1,000 คน
Event Route
  • รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน 
  • OPEN MALE ทั่วไปชาย 
  • ชาย 30 – 39 ปี Male 
  • ชาย 40-49 ปี MALE 
  • ชาย 50 ปีขึ้นไป MALE 
  • ทั่วไปหญิง OPEN Female 
 
 • รอชำระเงิน 
Event Description

update ข้อมูลล่าสุด ที่กระทู้นี้ http://www.thaimtb.com/forum/viewtopic.php?f=54&t=1519549

 

“ปั่นด้วยกัน ปันน้ำใจ ให้ผู้พิการ”

มูลนิธิสิริวัฒนา เชสเชียร์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์/SIRI WATTANA CHESHIRE FOUNDATION

วันอาทิตย์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

วัตถุประสงค์

* เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชนมายุ 60 ชันษาในปี พ.ศ./2560

* เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิฯในการพัฒนาและฝึกอาชีพผู้พิการ

* เพื่อเชิญชวนให้คนไทยได้มาชม โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ

* เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพชรบุรีให้รู้จักอย่างแพร่หลาย

* เพื่อส่งเสริมกีฬาจักรยานและการออกกำลังกาย

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

10:00 - 18:00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ / รับเสื้อ จุดสตาร์ท แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560 04:30 - 06:00 น. ลงทะเบียนรับป้ายเบอร์ รับประทานอาหารเช้า รายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นชัย

แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี

06.00 -06.50 น.แนะนำเทคนิคการปั่นพร้อมแนะนำเส้นทางกฎการแข่งขัน รายงานตัวพร้อมกันหน้าเส้นชัย

07.00 น. ประธานนำร่วมยืน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เปิดแข่งขัน ออกสตาร์ท 10:30-12:00 น. Finish แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี รับประทาน น้ำดื่ม+ผลไม้ พร้อมรับรางวัล *หมายเหตุ กำหนดการสตาร์ท 07:00-07:30 น. และรถบริการ(รถเก็บ) จะออกจากจุดสตาร์ทหลักจากนักกีฬาออกตัวไปแล้ว เวลา 07:40 น. แนะนำนักกีฬาไม่ควรออกสตาร์ทหลังรถเก็บ เนื่องจากจะทำให้การบริการค่อยข้างลำบาก ดังนั้นหากนักกีฬาท่านใดที่ออกสตาร์ทหลังจากที่รถเก็บออกไปแล้ว นักกีฬาจะต้องดูแลตัวเอง เพราะรถเก็บไม่สามารถที่จะถอยมาดูแลท่านได้ เส้นทางการแข่งขัน

ระยะทาง 61 กิโลเมตร โดย Start จาก แก่งกระจานคันทรีคลับ จังหวัดเพชรบุรี – เข่ือนแก่งกระจาน-โครงการชั่งหัวมัน-Finish แก่งกระจานคันทรีคลับ

ประเภทรุ่นดังนี้

1. รุ่นพิชิตเส้นทาง เพื่อสุขภาพ Bike for All ระยะทาง 61 km. ไม่จำกัดชนิดจักรยาน

2. ประเภทแข่งขัน roadbike

2.1 ทั่วไปชาย /Man

2.2 รุ่นอายุ 30 – 39 ปีชาย /Man

2.3 รุ่นอายุ 40-49 ปีชาย/Man

2.4 รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไปชาย/Man

2.5 ทั่วไปหญิง/Woman
การปลอยตัว เเต่ละรุ่นห่างกัน 1-5 นาที
รางวัลแต่ละรุ่นการแข่งขัน

1. ถ้วยพระราชทาน อันดับที่ 1 ทุกรุ่น อายุ

2. ถ้วยรางวัลอันดับ 2-5

3. ผู้ที่สามารถปั่นจักรยานพิชิตเส้นทางเข้าสู่เส้นชัย ในระยะทาง 61 km. จะได้รับเหรียญรางวัลเกียรติยศทุกท่าน

ค่าสมัคร 850 บาท

ทุกท่านที่สมัครจะได้รับ เสื้อที่ระลึก+เหรียญรางวัล

ถ้วยรางวัลสำหรับผู้ชนะเลิศอันดับ 1-5

การบริการมีดังต่อไปนี้ 1. รถนำขบวน 2. รถพยาบาล 3. รถมอเตอร์ไซค์เซอร์วิส 4.รถเก็บจักรยาน 5. อาหารเช้า น้ำดื่ม และผลไม้ บริการ 6. จุดให้น้ำ 2 จุด

จุดที่ 1 กม.ที่ 30

จุดที่ 2 กม.ที่ 50 และ 10 กิโลสุดท้ายไม่มีการแจกน้ำ

กฎเกณฑ์และข้อบังคับ

1. นักกีฬาจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของการแข่งขันและหน่วยงานในพื้นที่

2. กรรมการสามารถตัดสิทธินักกีฬาออกจากการแข่งขันได้ หากนักกีฬาไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนด

3. เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์สามารถตัดสินใจนำนักกีฬาออกจากพื้นที่การแข่งขันได้ หากนักกีฬาได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจาก การแข่งขันซึ่งเป็นเหตุให้ไม่สามารถแข่งขันต่อได้ เพื่อหลีกเลี่ยง/ลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บหรือเหตุที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิต นักกีฬาที่ได้รับการเคลื่อนย้ายทางการแพทย์จะได้รับผลการแข่งขัน DNF (Did not finish ไม่จบการแข่งขัน)

4. นักกีฬาจะต้องไม่ใช้ยาหรือสารกระตุ้นในรูปแบบต่างๆ ตามข้อกำหนดของ UCI

5. การโกง ขโมย หรือการกระทำใดๆที่ก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้เข้าร่วม จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

6. ผู้เข้าร่วมสามารถออกจากการแข่งขันได้ตลอดเวลาการแข่งขัน และถือเป็นหน้าที่ของนักกีฬาที่ต้องแจ้งผู้จัดการแข่งขัน ณ เต็นท์ DNF บริเวณเส้นชัย ท่านจะไม่ได้รับการจัดอันดับการแข่งขัน

7. ผู้จัดมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมหรือ ปฎิเสธ การสมัครเข้าร่วมแข่งขัน

8. ผู้เข้าร่วมที่อายุน้อยกว่า 18 ปี ต้องได้รับการยินยอมและลงชื่อรับทราบเงื่อนไข การเข้าร่วมจากผู้ปกครองที่ถูกต้องตามกฎหมาย

9. ผู้เข้าร่วมต้องมีความพร้อมทางร่างกายและสุขภาพที่จะสามารถเข้าร่วมได้

10. กรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยต่อการแข่งขัน ผู้จัดสามารถเลื่อนเวลาการปล่อยตัว ปรับเปลี่ยนเส้นทางการแข่งขัน หรือยกเลิกการแข่งขันหากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวยยาวนานหลังเลื่อนเวลาการปล่อยตัว โดยผู้จัดไม่ต้องคืนเงินค่าสมัครแต่อย่างใด

11. จักรยานของผู้เข้าร่วมต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการแข่งขันได้อย่างปลอดภัย

12. นักกีฬาต้องสวมหมวกกันน๊อกตลอดระยะเวลา ห้ามถอดออกระหว่างการขับขี่เด็ดขาด หากผู้จัดพบผู้เข้าร่วมไม่สวมหมวกกันน๊อกขณะขับขี่ จะถูกตัดสิทธิออกจากการแข่งขันทันที

13. อุปกรณ์/จักรยาน ดังต่อไปนี้ ไม่อนุญาติให้เข้าร่วม

14. จักรยานที่มีแฮนด์ไตรบาร์แบบจักรยานไตรกีฬา หรือแฮนด์ที่มีการต่อเติมอื่นๆ

15. ขวดน้ำ/กระป๋อง ที่อาจแตกได้ระหว่างการขับขี่ (เช่น ขวดแก้ว) หรือแบบอลูมิเนียมที่เสี่ยงให้เกิดอันตรายแก่ผู้แข่งขันท่านอื่นๆ

16. ผู้เข้าร่วมจะต้องติดหมายเลขการแข่งขันตลอดเวลาขณะอยู่บนเส้นทางการแข่งขัน หมายเลขการแข่งขันเป็นการแสดงว่าท่านกำลังอยู่ในระหว่าง<

Leave a Comment

Maximum image file size is 1MB.


Comments

textsms

ยังไม่มีความคิดเห็น