งาน Bike for the Sea 2017 ปั่นพิทักษ์ทะเลไทย

 


	
Bike for the Sea 2017
ปั่นพิทักษ์ทะเลไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
วัตถุประสงค์การจัดงาน
1. รายได้เพื่อทุนสนับสนุนกิจกรรมพิทักษ์ทะเลไทย มอบให้คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. เพื่อจัดหาอุปกรณ์เพื่อช่วยดูแลชายหาดและทะเลไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ความเป็นมา
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และ กล้วยน้ำไทมูลนิธิ ร่วมกับภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นสถาบันการศึกษาวิจัยและจัดการทะเลที่เก่า
แก่ที่สุดและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ที่ผ่านมา ภาควิชาฯ มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ทะเลมากมาย ภายใต้การดำเนินการของผศ.ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์
คณาจารย์ และนิสิตจำนวนหลายร้อยคน
ทุนการสนับสนุนดังกล่าว จะนำไปใช้ประโยชน์ในกิจการอนุรักษ์และศึกษาวิจัยในทะเล
ไทย ในหัวเรื่องที่จำเป็น ได้แก่ ผลกระทบต่อแนวปะการัง ขยะทะเล การจัดการด้านการ
ท่องเที่ยว สัตว์ทะเลหายาก ฯลฯ โดยในแต่ละปี มีนิสิตจำนวนนับร้อยคนที่มีความสนใจ
ในการศึกษาและจัดการปัญหาเหล่านี้ แต่ยังขาดทุนสนับสนุนในการดำเนินงาน โดย
เฉพาะค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่และปฏิบัติจริง

ผลที่จะได้รับ
นอกจากจะมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลไทยโดยตรง ยังเป็นการสนับสนุน
การผลิตบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพ อันจะเกิดประโยชน์อย่างยิ่งต่อการดูแลรักษาทะเล
ไทยในอนาคต
นอกจากนี้ อุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่น กล้องวงจรปิด ฯลฯ ยังมีประโยชน์อย่างยิ่ง ต่อการ
ตรวจสอบและติดตามผลกระทบที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ ในบริเวณแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ และ
ยังช่วยหาเทคนิคแนวทางที่ทันสมัยในการอนุรักษ์ท้องทะเลไทย

วันจัดงาน
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
ปล่อยตัวเวลา 7.00 น
ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน

วันรับเสื้อและเบอร์
เสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
เวลา 10.00 น - 18.00 น
ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายละเอียดเส้นทางปั่น
ระยะทาง 50 Km.
หัวหิน-ปราณบุรี
เส้นทางปั่นสวยงามโดยปั่นคู่ขนานไปพร้อมกับชมความสวยงามของทะเลอ่าวไทยไป
ตลอดทางโดยเส้นทางจะเริ่มจากหัวหินไปยังปราณบุรีแล้วกลับตัวมายังหัวหินเพื่อเข้า
เส้นชัย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
การอำนวยความสะดวก
1. บริการน้ำ / เกลือแร่ / อาหารว่าง / ผลไม้ ตลอดเส้นทางปั่น
2. อำนวยความปลอดภัยตลอดเส้นทางโดยรถตำรวจ, รถกู้ภัย, มาร์แชล, รถพยาบาล
3. มีการประกันอุบัติเหตุทุกท่านที่สมัครร่วมปั่น Bike for the Sea 2017
ค่าสมัคร
1. บัตรปั่นประเภท Super Hero Set / ราคา 1,000 บาท
รับเสื้อจักรยาน Bike for the Sea+BIB และ รับเหรียญรางวัลผู้พิทักษ์ทะเลไทย
2. บัตรปั่นประเภท Hero Set / ราคา 350 บาท
รับ BIB และ เหรียญรางวัลผู้พิทักษ์ทะเลไทย
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

เงื่อนไขการสมัคร
1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมปั่น Bike for the Sea ตามช่องทางที่กำหนด
2. ลงทะเบียน ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน เพื่อรับ
เสื้อ+เบอร์ (สมัครประเภท Hero Set ให้รับเบอร์อย่างเดียว)
3. จุดเริ่มต้น-สิ้นสุด ณ โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หัวหิน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองร่วมปั่นด้วย
4. ผู้สมัครต้องติด BIB และ สวมหมวกกันน๊อคเพื่อความปลอดภัย
5. ปฎิบัติตามกฎและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่การจัดงาน
6. ผู้สมัครต้องไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคในการปั่นจักรยาน
รางวัลการแข่งขัน
1. นักปั่นทุกท่านจะได้รับเหรียญรางวัลผู้พิทักษ์ Bike for the Sea หลังเข้าเส้นชัย
2. รางวัลรวมทีมมากที่สุด 5 รางวัล รับโล่ผู้พิทักษ์ Bike for the Sea
3. ทีมสวยงาม 3 รางวัล รับโล่ผู้พิทักษ์ Bike for the Sea
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
กำหนดการปั่นพิทักษ์ทะเล Bike for the Sea
อาทิตย์ที่ 26 มีนาคม 2560
05.00 น. ฮีโร่นักปั่นเริ่มพร้อมกันบริเวณงาน
06.00 น. ประธานกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงาน
07.00 น. ปล่อยตัวฮีโร่นักปั่น
08.45 น. ฮีโร่นักปั่นถึงจุดพักที่ 1
09.20 น. ฮีโร่นักปั่นถึงจุดพักที่ 2
10.00 น. ฮีโร่นักปั่นถึงจุดพักที่ 3
10.30 น. เสร็จสิ้นภารกิจการปั่น / มอบรางวัล และ เหรียญผู้พิทักษ์
11.00 น. ปิดงาน
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
ช่องทางติดตามความเคลื่อนไหวโครงการ
www.bikeforsea.com
www.facebook.com/kntbike
line.me/R/ti/p/%40bikeforsea

ผู้จัด
กล้วยน้ำไทมูลนิธิ และ โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
80 ซ.แสงจันทร์-รูเบีย ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110
โทร. 02-769-2000 / ส่วนงานกล้วยน้ำไทมูลนิธิ
Hotline / 089-799-4425

Leave a Comment

Maximum image file size is 1MB.


Comments

textsms

ยังไม่มีความคิดเห็น