ปั่นตามรอยอารยธรรมปราจีนบุรี (40 กิโลเมตร)

 

รูปภาพ

กลุ่มเบญจบูรพาสุวรรณภูมิจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย 5 จังหวัด อันได้แก่ จังหวัดสระแก้ว ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ และนครนายก ได้จัดทำโครงการปั่นจักรยานแรลลี่เพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัดเบญจบูรพาสุวรรณภูมิ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ขึ้น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sports Tourism) ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง และเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว วิถีชีวิต ชื่นชมธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์ในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางจักรยานและร่วมทำกิจกรรม CSR ที่เป็นประโยชน์สร้างสรรค์สังคมและวิถีวัฒนธรรม

โดยกิจกรรมโครงการ “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้แบ่งเส้นทางการปั่นจักรยาน ทั้งหมดออกเป็น 8 เส้นทาง ประกอบด้วย

เส้นทางที่ 2 จังหวัดปราจีนบุรี : วันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 “ปั่นตามรอยอารยธรรมปราจีนบุรี” (ระยะทาง 40 กิโลเมตร)

รูปภาพ
 

โดยทุกสนามเริ่มลงทะเบียนหน้างาน 06.00 น. / ปล่อยตัวผู้เข้าแข่งขัน เวลา 08.00 น. สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดกิจกรรม “BENJA BURAPHA CYCLING RALLY 2017” ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-628-8182


Leave a Comment

Maximum image file size is 1MB.


Comments

idorecegvwue email ewucev@fhdgse.sadsdskfm.com access_time 2021-01-09 13:42:42

http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/ - Amoxicillin Online <a href="http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/">Amoxicillin Online</a> haa.loyt.bestbike.com.sio.wv http://mewkid.net/when-is-xuxlya2/